Detail kurzu

Vysílání pracovníků z ČR na zahraniční pracovní cesty do EU a související právní, pojistné a daňové dopady • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: v polovině roku 2020 nabyla účinnosti novelizovaná směrnice o vysílání pracovníků, která ukládá českým vysílajícím zaměstnavatelům nové povinnosti a klade limity vyslání. V roce 2022 nabyla účinnosti i směrnice vztahující se na vysílání pracovníků v mezinárodní dopravě. Cílem tohoto semináře je upozornit na povinnosti českých zaměstnavatelů při vyslání zaměstnanců do EU z pohledu evropského práva, pracovního práva, sociálního zabezpečení a daňového práva a zabránit tak riziku sankcí a informovat o novelizovaných předpisech. Na semináři budou vysvětleny související otázky pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a daňového práva i riziko souvisejících sankcí při nedodržení povinností. Část semináře je věnována i povinným dokladům, které mají mít zaměstnanci s sebou při každé pracovní cestě do jiného členského státu EU.

Obsah kurzu

Program semináře:

co je to vyslání z pohledu různých právních předpisů

 • evropské právo
 • pracovní právo
 • daňové právo
 • právo sociálního zabezpečení

pracovní cesta a vyslání

 • nárok na cestovní náhrady
 • možnost snížení nároku na zahraniční stravné
 • místo výkonu práce v zahraničí

volný pohyb služeb a jeho limity

 • co je to volný pohyb služeb
 • kdy se nejedná o volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti
 • minimální a srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání po novelizaci směrnice
 • informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky
 • povinnost poskytovat odměnu podle předpisů státu vyslání
 • doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou
 • řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady
 • omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání
 • srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání
 • vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele
 • přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků
 • povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání
 • speciální pravidla pro vysílání řidičů v mezinárodní dopravě (výjimky, pravidla)

notifikace ve státě vyslání - příklady z jednotlivých států

 • Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.
 • sankce za nesplnění notifikačních povinností

sociální zabezpečení a vyslání

 • vyslání
 • nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady
 • souběžně vykonávaná činnost
 • výjimka
 • formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?)

stálá provozovna a povinnosti pro vysílající zaměstnavatele

 • kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna
 • povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny
 • situace, kdy stálá provozovna nevzniká

zdanění vyslaných zaměstnanců ve státě vyslání

 • zdanění v případě vzniku stálé provozovny
 • zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady

související daňové povinnosti v České republice

 • zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne
 • podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel
 • zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor