Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců na území ČR • včetně nové právní úpravy zaměstnávání občanů Ukrajiny • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: Představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU (rodinných příslušníků) a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami v roce 2022, především s ohledem na aktuální uprchlickou krizi a zaměstnávání občanů Ukrajiny a případně další připravovanou legislativu v této oblasti. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů, alternativních pobytových oprávněních pro specifické skupiny cizinců. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).

Účastníci semináře dostanou publikaci Zaměstnávání cizinců na území České republiky

Obsah kurzu

Program semináře:

Úvod do problematiky

  • V rámci úvodu budou představeny jednotlivé předpisy, které se vztahují k výkonu práce cizinců na území České republiky. Posluchači budou informováni o změnách, které přinesla nová legislativa s účinností od 21.3.2022 s ohledem na zaměstnávání občanů Ukrajiny. Dále budou představeny případné další navrhované změny v této oblasti.

Zaměstnávání občanů EU a jejich rodinných příslušníků

  • V rámci této části budou posluchači seznámeni se zvláštním postavením občanů EU, EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků na území České republiky. Podrobněji bude rozebrána definice rodinného příslušníka občana EU, včetně dopadů poslední novely rozdělující rodinné příslušníky občana EU na dvě skupiny s odlišnými právy, povinnosti vůči státním úřadům, včetně možnosti těchto občanů žádat o povolení k přechodnému pobytu.

Zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států

  • Hlavní část bude věnována specifikům zaměstnávání cizinců z tzv. třetích států, konkrétně postupu při vyřizování zaměstnaneckých karet a zvláštním právům z nich vyplývajících, včetně postupu při jejich prodlužování a informování Ministerstva vnitra ČR ohledně změny zaměstnavatele, místa a druhu práce. Posluchači budou upozorněni na případy, kdy je nutné i nadále vyřizovat povolení k zaměstnání, a na rozdíl mezi duální a neduální zaměstnaneckou kartou včetně výjimek, které zaměstnavatelé mohou využívat u některých skupin cizinců. Posluchači budou upozorněni na praktické problémy, které mohou nastat v rámci jednotlivých typů řízení.

Výjimky a zvláštní povolení

  • Tato část bude věnována podmínkám žádostí o mimořádné pracovní vízum, modrou kartu, kartu vnitropodnikově převáděného zaměstnance, o povolení pro sezónní zaměstnance, proceduře vysílání za účelem zvyšování dovedností a kvalifikace a dále zvláštním vládním programům usnadňujícím řízení ve specifických případech (např. Kvalifikovaný zaměstnanec atd.).

Diskuse s účastníky související s přednášenou problematikou. Tento bod nicméně bude záviset na zájmu účastníků s tím, že lektor zodpoví případné otázky již v průběhu semináře.

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, manažery a podnikové právníky, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor