Detail kurzu

Pokladna v podmínkách roku 2022 • její vedení a další problematika souvisejíci s pokladní činností • prezenčně v Olomouci i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

 • pracovní postupy • pokladních, účetních, asistentek, sekretářek a všech, kteří pracují s penězi a ceninami • pravidla pro činnost pokladny • přehled platné legislativy • vybraná ustanovení zákona o účetnictví, DPH a dalších právních předpisů, které je nutno znát
 • vedení pokladny a pokladní knihy • pokladní operace • práva a povinnosti pokladních pracovníků • hmotná odpovědnost • účetní operace • provozní zálohy • stálé zálohy • vyúčtování záloh • inventarizace pokladny, manka a schodek pokladny
 • vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu na vyúčtování pracovních cest • ceniny
 • smlouva o hmotné odpovědnosti
 • vnitropodnikové směrnice vztahující se k pokladním činnostem
 • operace s platebními kartami a šeky • cizí měny • kursy a přepočty • kursové rozdíly
 • smlouva o hmotné odpovědnosti
 • zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků
 • nejčastější chyby a problémy v pokladních činnostech
 • praktické činnosti • vymezení základních pravidel vedení pokladní hotovosti a cenin • vedení pokladních knih a evidencí cenin • přijímání úhrad prostřednictvím platebních karet a šeků
 • nutné náležitosti pokladních dokladů přijímaných i vydávaných • co musíme kontrolovat a co musí doklad obsahovat, aby byl platným
 • pokladní doklady a jejich promítnutí do Kontrolního hlášení DPH
 • zákon o omezení výše hotovostních plateb
 • valutová pokladna • správné vedení pokladny v cizích měnách • evidence měn • použití kurzů • výpočet kursových rozdílů • oceňování a účtování operací ve valutové a šekové pokladně
 • inventarizace pokladny a cenin • správný postup dle platné legislativy • novelizované postupy a změny v inventarizaci
 • platební karty • vazba na pokladnu, na účtárnu • příklady, správné postupy • platby platebními kartami • účtování přijatých úhrad formou platebních karet - správný postup
 • stravenky, poukázky • doklady v běžné činnosti pokladní nebo hospodářky
 • archivace • správné postupy a jak dlouho musíme doklady uchovávat
 • ochrana a zabezpečení průkaznosti dokladů • potvrzení a prohlášení
 • pracovní činnosti na pokladně v souvislosti s ochranou osobních údajů - GDPR
 • zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku • využití jedné aplikace (internetové, nebo mobilní) pro více účtů • snížení limitů pro neautorizované transakce při ztrátě platební karty • nové podmínky blokace prostředků na účtu
 • praktické příklady z praxe na celou problematiku
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce nebo je obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: pracovníky zodpovědné za vedení a účtování pokladen, přijímající tržby v hotovosti, pracující s ceninami, pro vedoucí pracovníky a účetní jak v podnikatelské tak i nepodnikatelské sféře, pro plátce i neplátce DPH.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor