Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců v ČR nejen z pohledu pojištění a zdanění • Zaměřeno i na zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny • prezenčně v Olomouci i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

CÍL: Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Budou probírány možnosti při zaměstnávání občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home-office a zahraničních pracovních cestách.

Obsah kurzu

OBSAH SEMINÁŘE:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce)
 • Povinnosti vůči úřadu práce • povolení k zaměstnání • hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění • EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích
 • home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance z Velké Británie v ČR
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

Sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky

Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR • novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů • příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně – progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních je obdrží účastníci v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, zaměstnavatele, auditory, daňové poradce a všechny, kteří se chtějí a musí dobře orientovat v této problematice.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor