Detail kurzu

Dlouhodobý majetek v účetnictví ÚSC a příspěvkových organizací v roce 2022 • spojené daňové povinnosti • prezenčně v Olomouci i ON-LINE

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

 • Legislativa pro rok 2022 • výklad „daňového balíčku“ 2021, varianty • zvýšení limitu pro definici dlouhodobého majetku pro daň z příjmů • zrušení daňových odpisů nehmotného majetku • důležitá přechodná ustanovení • vliv na sledování uplatněného nároku na odpočet DPH
 • Výklad ostatních předpisů týkajících se dlouhodobého majetku pro rok 2022 u vybraných účetních jednotek.
 • Zákon o daních z příjmů • zdaňování příjmů z majetku • dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku.
 • Zákon o DPH a jeho změny týkající se majetku – výklady MFČR • Důsledky zakázaného zdanění nájmu obytných prostor po 1. 1. 2021 i pro následující období • aktuální stanovisko MFČR.
 • Majetek v účetnictví: pojmy, členění majetku, smlouvy, právo stavby, věcná břemena, definice stavby, kdy movitý majetek, jak účtovat porosty, co je terénní úprava
 • Soubory majetku, doplňování, vyřazování, specifika pro muzejní sbírky.
 • Bezúplatné předávání majetku, vybrané účetní jednotky a ocenění majetku, požadavky na informace o majetku předávaného do správy příspěvkové organizaci.
 • Formy hospodaření příspěvkových organizací s majetkem svého zřizovatele.
 • Dotace, dary, granty, účtování časového rozlišení dotací v průběhu odepisování majetku pořízeného z dotací • Příslušné účetní standardy.
 • Odepisování majetku, odpisové plány, zbytkové hodnoty, vliv technického zhodnocení na dobu odepisování majetku • Odpisy majetku a tvorba Fondu investic
 • Zobrazení majetku v účetních výkazech • výše ocenění, opravné položky, vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných účetních standardů.
 • Evidence majetku • účetní a věcná, soubory majetku. Zodpovědnost za údaje vedené v evidenci. Zařazovací protokoly, vyřazovací protokoly, doporučený obsah.
 • Technické zhodnocení majetku • nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace, stavební úpravy. Technické zhodnocení a opravy najatého majetku, časové testy v případě uplatnění odpočtu DPH. Technické zhodnocení podnajatého nebo vypůjčeného majetku. Definice opravy x definice TZ
 • Majetek a DPH • zdanění na výstupu, právo uplatnění odpočtu na vstupu, koeficient krácení nároku na odpočet. Stanoviska MFČR k úpravám odpočtu.
 • Majetek a ostatní daně – daň z nemovitosti, silniční daň
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdžíte v den konání 

Cílová skupina

Určeno pro: finanční, majetkové a účetní pracovníky územně samosprávných celků (ÚSC) a příspěvkových organizací
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor