Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců v České republice a vysílání pracovníků do zahraničí včetně širších právních dopadů • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home-office a zahraničních pracovních cestách. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska.

Obsah kurzu

Program semináře:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • pojistné předpisy a daňové předpisy
 • informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
 • Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění • (EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 • evropská koordinační nařízení

- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

- určení, kam platit pojistné v různých situacích

- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí

- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení

- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti

- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře

- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel

- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z Velké Británie v ČR

- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají

- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích

 • smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně po novele zákona o daních z příjmů v roce 2021
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
 • vysílání řidičů
 • notifikační povinnosti
 • cestovní náhrady
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů, povinnost podání přiznání k dani z příjmů, dopady progresivního zdanění

diskuze a odpovědi na dotazy • při on-line připojení můžete pokládat dotazy písemně přes chat

Cílová skupina

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor