Detail kurzu

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO ZAHRANIČÍ v případových studiích

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

VÝKLAD Z POHLEDU ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ, DANĚ Z PŘÍJMŮ A MEZINÁRODNÍCH SMLUV Určeno pro personalisty a mzdové účetní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnancům pracujícím v České republice a mimo ni. Cíl: Přehledně vysvětlit důležité otázky při zaměstnávání cizinců, tj. určení příslušnosti k předpisům sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců podle nařízení Rady EU 883/2004 a jeho prováděcího nařízení 987/2009 a bilaterálních smluv, jakož i z pohledu zákona o dani z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rozebíráno bude i vysílání zaměstnanců do zahraničí, a to nejen cizinců, ale i občanů České republiky. Část výkladu bude věnována i dopadům home office zaměstnanců v zahraničí, jak z pohledu pojištění, tak zdanění. Seminář se zaměří i na roční zúčtování u daňových rezidentů a daňových nerezidentů a na zdaňování příjmů se zahraničním prvkem po novele zákona o daních z příjmů, zejména při práci českých daňových rezidentů v zahraničí. Po krátkém výkladu pravidel budou následovat jednoduché průřezové případové studie řešené lektorem i se zapojením účastníků kurzu. Obsah: *Jak určit, kam platit pojistné na sociální zabezpečení v rámci EU (práce v jednom státě, vyslání, souběžně vykonávaná činnost, výjimky) *Získání formuláře A1 *Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období pandemie i po ní z pohledu sociálního zabezpečení *Souběžně vykonávaná práce občana EU v České republice a v EU a související povinnosti zaměstnavatele *Jednatel v ČR a zaměstnanec nebo OSVČ v jiném členském státě EU *Studenti a důchodci z členského státu EU pracující v České republice *Situace rodinných příslušníků občanů EU zaměstnaných v ČR *Opožděné vystavení formuláře A1 s určením příslušnosti do ČR nebo do jiného členského státu a řešení situace z pohledu zaměstnavatele *Jak se určí daňová rezidence u zahraničního zaměstnance *Zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice *Přístup k dočasné práci z domova v zahraničí v období pandemie i po ní a dopady na zdanění daňových nerezidentů *Zálohy na daň v ČR (kdy ano a kdy ne) *Zdanění příjmů jednatelů a dalších členů statutárních orgánů (kdy srážkovou a kdy zálohovou daň), související notifikační povinnosti *Výpočet základu daně po novele zákona o daních z příjmů *Nároky na slevy na dani u daňových nerezidentů *Roční zúčtování a nároky a povinnosti zaměstnanců, daňových nerezidentů *Zaměstnanec vyslaný z České republiky do členského státu EU (pracovní cesta a vyslání, změna místa výkonu práce, práce pro stálou provozovnu) *Zamezení dvojího zdanění v ČR u zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty po novele zákona o daních z příjmů (progresivní zdanění) *Další situace, s nimiž se zaměstnavatelé v ČR nejvíce setkávají, dotazy a diskuze

Cílová skupina

Pracovní právo
Poznámka k ceně

2 700 Kč (s DPH 3 267 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Hodnocení
Organizátor