Detail kurzu

Praktický seminář k dani z příjmů za rok 2021 pro fyzické a právnické osoby, novelizovaná ustanovení pro rok 2022 -online -

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

Upozornění!  školení bude realizováno online / tj.  webinář/


 

Obsah kurzu

Uplatnění zákona o daních z příjmů formou vyplnění daňového přiznání fyzických a právnických

osob včetně obsahové náplně jednotlivých řádků.

Při výkladu budou uplatněny novely DP, účinné pro rok 2021 (uplatňování ztrát, změny v bytových

potřebách, hmotný a nehmotný majetek a další změny, uvedené v daňovém balíčku)

Výklad pro fyzické a právnické osoby bude uváděn podle věcné náplně společně

Předáním daňového přiznání, souvisejících výkazů a finančním zúčtováním se státem bude ukončeno

zdaňovací období roku 2021. Seminář bude proto zaměřen na rekapitulaci prací, které s tímto úkolem

souvisí, příslušné formuláře budou účastníkům k dispozici.

 

Fyzické osoby

 •  kdo, za jakých podmínek a v jakém termínu je povinen daňové přiznání podat
 •  stanovení dílčích základů daně, obsah jednotlivých příloh
 •  zásady pro uplatňování položek, které základ daně snižují
 •  slevy na dani a podmínky pro jejich uplatnění
 •  daňové zvýhodnění a daňové bonusy, zásady prokazování
 •  opravná a dodatečná daňová přiznání
 •  povinné přílohy k daňovému přiznání
 •  podmínky pro uplatnění paušální daně za rok 2021 u poplatníků v paušálním režimu

 

Právnické osoby

 •  podmínky pro podání DP u veřejně prospěšných poplatníků a SVJ
 •  úprava hospodářského výsledku na základ daně, zvyšující a snižující položky
 •  věcný obsah jednotlivých řádků DP
 •  stanovení základu daně a jeho rozdělení na společníky veřejné obchodní společnosti
 •  podmínky pro uplatňování ztrát minulých období
 •  další položky snižující základ daně
 •  stanovení daně a uplatňování slev na dani
 •  přílohy daňového přiznání a jejich obsahová náplň
 •  odvody v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků se ZPS

 

Společná ustanovení pro FO a PO (placení daně, sankční postihy, prekluzivní lhůty,

související ustanovení daňového řádu)

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Jan VORLÍČEK, bývalý ředitel FÚ Hradec Králové

Termín:          15. února 2022 / úterý/   od 8.30 hod. ( 8.00 prezence)              

 Místo:            online

 Cena:             2200,-Kč / vč. DPH /

 

Cílová skupina

finanční účetní, poradci
Poznámka k ceně

v případě účasti dvou a více osob z jedné organizace sleva 200 Kč za každého účastníka

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor