Detail kurzu

videoseminář Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zaměstnavatelé musí v praxi řešit těhotenství, mateřskou a rodičovskou dovolenou a návraty maminek/rodičů zpět do zaměstnání. V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu zaměstnavatele a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s návratem maminek/rodičů do zaměstnání po čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Obsah kurzu

Program semináře (214 minut), pořízeno 8.6.2021:

Těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená (9.00 - 10.45)

 • (ne)povinné oznámení těhotenství ze strany zaměstnankyně?
 • správný postup a povinnosti zaměstnavatele po tom, co se dozví o těhotenství zaměstnankyně včetně BOZP
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v těhotenství
 • mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství
 • rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
 • otcovská dovolená a dávka otcovské poporodní péče
 • jednatel/ka na mateřské/rodičovské dovolené

Návraty rodičů do zaměstnání (11.00 -12.30)

 • zástupy za zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené
 • výkon práce během mateřské/rodičovské dovolené
 • předčasný návrat z mateřské/rodičovské dovolené
 • změny pracovního zařazení zaměstnanců vracejících se do zaměstnání
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v mateřství
 • rušení pracovních pozic zaměstnanců vracejících se do zaměstnání

Otázky a odpovědi z praxe (12.45 - 14.00)

 • úprava pracovní doby související s těhotenstvím/mateřstvím/rodičovstvím (její úprava, práce přesčas, práce v noci, služební cesty, důležité osobní překážky rodičů v práci)
 • čerpání a krácení klasické dovolené ve vztahu k mateřské/rodičovské dovolené (a neplacené volno po rodičovské dovolené)
 • zaměstnanecké benefity a čerpání příspěvků z FKSP během mateřské/rodičovské dovolené
 • pracovnělékařské prohlídky po skončení mateřské/rodičovské dovolené
 • další těhotenství během čerpání rodičovské dovolené
 • ochranná doba před rozvázáním pracovního poměru včetně zkušební doby, výjimek a prodloužení výpovědní doby
 • nenastoupení do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské/rodičovské dovolené – je to vždy neomluvená absence
 • odpovědný zástupce agentury práce na mateřské/rodičovské dovolené

dotazy můžete posílat na e-mail dotazynalektora@centrum.cz

Cílová skupina

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor