Detail kurzu

videoseminář Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance • komplexní výklad • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Program semináře (254 minut), pořízeno 10.5.2021:

Obsah kurzu

zákoník práce - definice a právní úprava překážek v práci

překážky v práci na straně zaměstnavatele

 • prostoje a přerušení práce – nepříznivé povětrnostní vlivy, porucha stroje, a další faktory uvedené v § 207 a dopady těchto překážek na zaměstnance
 • jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele § 208 – viz. např. uzavření provozoven v souvislosti s pandemickou situací, atd. • program Antivirus – základní důležité informace • prodloužení programu Antivirus po 30.4.2021 • částečná nezaměstnanost § 209 – zásady, které musí zaměstnavatel dodržet při této překážce v práci • čerpání náhrady mzdy z programu Antivirus - názorné ukázky výpočtů a doporučených vnitřních předpisů
 • doba strávená na pracovní cestě jinak, než plněním pracovních úkolů
 • další možné individuální varianty překážky v práci, s odkazem na aplikaci shora uvedených paragrafů

překážky v práci na straně zaměstnance

 • důležité osobní překážky v práci s odkazem na Zákon o nemocenském pojištění a Zákona o státní sociální podpoře – náhrada mzdy za prvních 14 dnů a nemocenského od 15 dne jeho DPN
 • karanténa nebo izolace ve vazbě na výpočet náhrady mzdy a příspěvku tzv. izolačky až do výše 370 Kč • krizové ošetřovné při rotační výuce, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, mateřská dovolené, otcovská dovolená, mateřská dovolená • podpůrčí doba, dokladování předepsaných tiskopisů, odesílání podkladů zaměstnavatelem na příslušnou OSSZ • aktuální postupy podle posledního vývoje legislativy
 • individuální situace u překážky v práci z důvodů mateřské a rodičovské dovolené - střídání rodičů v době mateřské a rodičovské dovolené, omezení nebo přerušení doby mateřské dovolené z pohledu délky této překážky v práci, převzetí dítěte a mateřská dovolená, rodičovská dovolená, jako překážka v práci z pohledu Zákoníku práce a Zákona o státní sociální podpoře • překážka v práci a výdělek při rodičovské dovolené, skončení PP při rodičovské dovolené, návrat do zaměstnání • názorné ukázky výpočtů dávek, dokladování a doporučené postupy • ohlašovací povinnost zaměstnance při těchto překážkách v práci
 • ostatní osobní překážky v práci na straně zaměstnance – odkaz a rozbor Nařízení vlády 590/2006 Sb. o ostatních osobních překážkách v práci na straně zaměstnance – vyšetření, ošetření, zdravotní rehabilitace, pracovně-lékařská prohlídka, přerušení dopravního provozu, svatba, pohřeb, narození dítěte, doprovod rodinného příslušníka, pohřeb spoluzaměstnance, přestěhování • dokladování těchto osobních překážek zaměstnavateli, možná doba těchto překážek, jaké překážky jsou s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy
 • omluvené neplacené volno, jako vážná osobní překážka v práci na straně zaměstnance, postupy zaměstnance a povinnosti zaměstnavatele ve vazbě na odvod pojistného na zdravotní pojištění za dobu neplaceného volna zaměstnance v délce více než kalednární měsíc • doporučený vzor žádosti o neplacené volno

překážky v práci z důvodu obecného zájmu

 • výkon veřejné funkce, občanské povinnosti
 • pracovní volno související s akcí pro děti a mládež – od 1.1.2021
 • výkon branné povinnosti
 • překážka v práci z důvodu studia nebo školení
 • dokladování těchto překážek v práci • doba, po kterou se poskytuje náhrada mzdy a doba bez náhrady, která je považována za dobu omluvené nepřítomnosti zaměstnance v práci

dovolená jako překážka v práci na straně zaměstnance

 • nastavení principů, kdy si zaměstnanec bude čerpat zákonnou dovolenou, délka dovolené, přerušení dovolené, dovolená a mateřská dovolená, jako dvě na sebe navazující překážky v práci na straně zaměstnankyně • postupy, názorné výpočty • vnitřní předpis o postupech při čerpání dovolené
 • krácení dovolené pro neomluvenou absenci zaměstnance, jako zvláštní forma překážky v práci na straně zaměstnance a možné dopady této neomluvené absence pro zaměstnance

povinné testování zaměstnanců v souvislosti s prováděním antigenních testů u zaměstnavatele

 • pohled zaměstnavatele na případnou překážku v práci na straně zaměstnance v individuálních případech ( zaměstnaec odmítne se podrobit testu, výsledek testu je pozitivní, provedení testování na odběrových místech a v důsledku toho pozdní příchod zaměstnance na směnu, atd.) • doporučený vzor směrnice o postupech při provádění antigenních testů

sick days, tzv. indispoziční volno

 • jako zvláštní forma překážky v práci na straně zaměstnance • pohled zaměstnavazele na tento benefit • doba této překážky v práci, postupy, vnitřní firemní předpis k tomuto benefitu • poskytování náhrady mzdy, nebo mzdy, či platu

doby překážek v práci, které se považují za dobu odpracovanou pro nárok na délku dovolené

 • doba, která se započítává pro nárok na dovolenou plně a která jen částečně za určitých podmínek

Cílová skupina

Určeno pro : mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí mít o mzdové a personální problematice aktuální informace

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor