Detail kurzu

videoseminář Praktikum pro řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 2021 • zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: na semináři se posluchači seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Účastníci obdrží podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování.

Obsah kurzu

Program semináře (336 minut), pořízeno 19.3.2021:

výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2021

pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů - rozbor

 • zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost – podle Zákona o pracovnělékařských službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu
 • povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2021 - §§§§§ 103 – 108 – rozbor, zdůraznění nejdůležitějších bodů
 • obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz • prováděcí předpisy – Vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015
 • kniha úrazů – evidence pracovních úrazů
 • nařízení vlády 277/2015 O náhradě za bolest
 • úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů
 • srážky ze mzdy z úrazového příplatku

nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání

 • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání
 • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví
 • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým od 1.1.2021
 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání
 • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna
 • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • krácení odškodnění • poznatky z praxe

zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání

 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci
 • přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání
 • zákoník práce a výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d)
 • posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti
 • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů • judikatura – odstupné a nezabavitelná částka

agenturní zaměstnání v roce 2021 • zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

 • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání
 • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy
 • sankce, za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut
 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení
 • praktické poznatky z agenturního zaměstnání • agenturní zaměstnanec, jako občan EU nebo cizinec • pojem zastřené zaměstnání a možné sankce

základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovně lékařských služeb pro rok 2021

 • smluvní zajištění pracovně-lékařské služby formou subdodávek. § 42a – výpisy z dokumentace
 • termíny, „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“
 • kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovnělékařské služby
 • agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost
 • vstupní pracovnělékařská prohlídka – § 32 Zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku 9 další pracovnělékařské prohlídky • názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů
 • mimořádná opatření vlády v souvislosti s Covid-19 a provádění pracovnělékařských prohlídek

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se ochrannou bezpečnosti práce a vedoucí zaměstnance

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor