Detail kurzu

videoseminář Porozumění GDPR a Zákonu č. 110/2019 Sb. • aneb vyhněte se nejčastějším chybám při zpracování osobních údajů

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: získání nezbytných znalostí o GDPR a zákonu č. 110/2019 Sb., abyste znali jejich vztah, uměli je aplikovat a tím uvést zpracování osobních údajů do požadovaného souladu, či jej udržovat. Nedělejte zbytečné chyby, které mohou vyústit až v kontrolu či správní řízení ze strany ÚOOÚ. Získejte informace, v čem správci nejčastěji chybují a jak těmto chybám předejít.

Obsah kurzu

Program semináře (358 minut), pořízeno 3.3.2021:

Výklad GDPR, poznatky od doby jeho účinnosti, včetně příkladů správné a nesprávné praxe a rozhodovací praxe ÚOOÚ. Výklad bude doprovázen o nejčastější chyby správců a na co si dát pozor, aby správce zbytečně nezavdal příčinu k uplatnění dozorových pravomocí ÚOOÚ.

 • působnost GDPR
 • Zákon č. 110/2019 Sb. a jeho vazba na GDPR
 • nejdůležitější definice
 • zásady zpracování osobních údajů
 • zákonnost zpracování - včetně aspektů souhlasu
 • povinnosti správce a zpracovatele
 • zabezpečení osobních údajů
 • ohlašování, resp. oznamování porušení zabezpečení
 • pověřenec pro ochranu osobních údajů
 • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
 • práva subjektu údajů
 • kodexy a osvědčení
 • dozorový úřad – ÚOOÚ
 • sankce za porušení GDPR

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Cílová skupina

Určeno pro: všechny osoby, které odpovídají za správné nastavení ochrany osobních údajů v organizaci (compliance), tj. pověřence pro ochranu osobních údajů, jednatele či jiné zástupce organizací, compliance zaměstnance, personalisty atd.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor