Detail kurzu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • včetně výkladu provedení fyzické inventarizace

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • změna hranice pro hmotné movité věci ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč
 • účetní odpisy – interní směrnice
 • zatřídění majetku pro účely daňového odepisování
 • rovnoměrné a zrychlené (srovnání z hlediska ekonomických důsledků)
 • mimořádné odpisy, možnosti užití, výhody a nevýhody
 • soubory majetku
 • technické zhodnocení hmotného majetku
 • technické zhodnocení pronajatého majetku a kulturních památek
 • fotovoltaické elektrárny
 • nehmotný majetek a důsledky zrušení této kategorie v zákoně o daních z příjmů
 • odpisy a technické zhodnocení nehmotného majetku po novele
 • evidence a inventarizace majetku
 • zaúčtování inventárních rozdílů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • nehmotný majetek v jednoduchém účetnictví spolků a dalších NNO
 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: mírně pokročilé, kteří mají již základní znalosti účetní a daňové problematiky v této oblasti a chtějí si zopakovat a prohloubit vše kolem účtování majetku a daňových odpisů
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor