Detail kurzu

Pracovněprávní problematika 2021 - aktuálně - s poznatky z aplikace poslední novely zákoníku práce do praxe • konzultační seminář

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na poznatky získané z aplikace vybraných složitějších ustanovení poslední novely zákoníku práce (např. uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na sportovní soustředění, dovolená, doručování písemnosti, sdílené pracovní místo). Současně budou prezentovány některé významné judikáty Nejvyššího soudu ČR v pracovněprávní problematice.

Obsah kurzu

  • Obsah semináře je zaměřen především na tyto oblasti:

1. Obecné principy pracovního práva

zákoník práce ("ZP") v systému právního řádu a vztah k jiným zákonůmzákladní zásady pracovního práva, působnost ZP, forma právních jednání

2. Pracovní poměr

jednání před vznikem pracovního poměru (informace, vstupní lékař. prohlídky)vznik, změny, skončeníochranná doba, odstupné, neplatné rozvázání prac. poměrujmenování a odvolání (vzdání se) ved. pracovního místa

3. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

dohoda o provedení prácedohoda o pracovní činnostiodchylky od pracovního poměru

4. Pracovní doba a doba odpočinku

pracovní doba a její rozvrhovánídoby odpočinku a přestávky v prácipružné rozvržení pracovní doby

5. Překážky v práci

překážky na straně zaměstnancepřekážky na straně zaměstnavatele

6. Dovolená

nová koncepce dovolené od 1. 1. 2021podmínky nároku a stanovení délky dovolenélimitované a nelimitované náhradní doby, které se pro účely dovolené považují za výkon práce a podmínky jejich započítáváníčerpání dovolenénáhrada mzdy za dovolenoukrácení dovolené (již jen v případě neomluvené absence)specifika dodatkové dovolenépřevedení nevyčerpané dovolené z roku 2020

7. Společná ustanovení, zejména

potvrzení o zaměstnánídoručování písemnostísdílené pracovní místopřechod práv a povinností z prac. právních vztahůdiskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a pracovníky PaM
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor