Detail kurzu

Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty v podmínkách pro rok 2021

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušení lektoři vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v podmínkách roku 2021 • daňový pohled

 • současná platná legislativa
 • přehled hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování • jednotlivé způsoby odpisování • možnosti přerušení odpisování
 • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování
 • odpisování technického zhodnocení provedeného nájemcem
 • právo stavby
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • daňové odpisy u neziskových organizací
 • vliv dotací, darů a příspěvků na stanovení vstupní ceny pro účely odpisování
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví • způsoby vyřazení hmotného majetku • kategorie nehmotného majetku • způsoby odpisování nehmotného majetku • technické zhodnocení nehmotného majetku

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v roce 2021 • účetní pohled

právní úprava dlouhodobého majetkuzměny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o dani z příjmůdlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý nehmotný majetekdrobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekpořízení dlouhodobého majetku • ocenění dlouhodobého majetkuopravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku • odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy)opravná položka k dlouhodobému majetku • vyřazení dlouhodobého majetkusměna majetku • zbytková zůstatková cenanově - možná zpětná aplikace odpisů i za rok 2020interpretace Národní účetní radyodložená daňzákladní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetkuhmotný majetek vyloučený z odpisování • pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • způsoby ocenění majetku u účetní jednotky • vstupní cena majetkudotacevklad majetku do obchodních společnostízařazení majetku do odpisových skupin • odpisy dlouhodobého hmotného majetkumajetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasinguleasingové podmínky • délka pronájmuodpisy dlouhodobého nehmotného majetku • délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetkudrobný nehmotný a hmotný majetekinventarizace majetkuúčtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisůdiskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: všechny pracovníky účtáren, ekonomy, techniky, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor