Detail kurzu

Změny a novinky v povinnostech zaměstnavatelů 2021/2022 • Nová ochrana zaměstnanců oznamovatelů • Změny u zaměstnávání rodičů a pečujících osob • Změny pracovních podmínek a DPČ/DPP

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Česká republika v následujících měsících zavede řadu změn a novinek, které vyplývají ze směrnic EU o ochraně oznamovatelů (whistleblowing), o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem (work-life balance) a transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách.

Změny a novinky budou zaváděny na poslední chvíli a jelikož zaměstnavatelé obvykle ocení, když se mohou na změny připravit v dostatečném časovém předstihu, přinášíme pro zaměstnavatele přehled novinek, změn a nových povinností, které je v následujících měsících čekají.

Obsah kurzu

OCHRANA ZAMĚSTNANCŮ OZNAMOVATELŮ

 • oznámení protiprávního jednání a postavení zaměstnance oznamovatele
 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení protiprávního jednání
 • vnitřní oznamovací systém jako nová povinnost zaměstnavatelů
 • povinnost ustanovit „příslušnou osobu“ odpovědnou za přijímání a řešení oznámení
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení
 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům oznamovatelům
 • zvýšená ochrana zaměstnanců oznamovatelů před propouštěním a možnosti jejího zneužití ze strany zaměstnanců

ZMĚNY U ZAMĚSTNÁVÁNÍ RODIČŮ A PEČUJÍCÍCH OSOB

 • změny otcovské dovolené (dávky otcovské poporodní péče)
 • nová nepřenositelná část rodičovské dovolené a nová dávka sociálního zabezpečení
 • oznamování čerpání rodičovské dovolené
 • flexibilní čerpání rodičovské dovolené
 • změny OČR a dávky ošetřovného (pečovatelské dovolené)
 • právo na pružné uspořádání práce včetně práva na home office

ZMĚNY A NOVINKY PRACOVNÍCH PODMÍNEK

 • změny informační povinnosti zaměstnavatele o pracovních podmínkách
 • nové minimální standardy předvídatelnosti práce DPČ a DPP
 • referenční dny a hodiny / rozvrh pracovní doby u DPČ a DPP
 • kompenzace při zrušení „směny“ u DPČ a DPP
 • právo zaměstnance žádat o přechod na jistější formu zaměstnání (z DPČ/DPP na pracovní smlouvu, z doby určité na dobu neurčitou atd.)
 • právo zaměstnance na písemné odůvodnění vypovězení DPČ a DPP
 • rozšíření možnosti souběžného zaměstnání zaměstnance u jiného zaměstnavatele
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a pracovníky PaM
Poznámka k ceně

Bageta,káva,čaj,nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor