Detail kurzu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář INTERNÍ KOMUNIKACE a jak sdělovat krizové informace, aby to napáchalo co nejméně škody

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Určeno pro pracovníky PR oddělení, management, soukromou i státní sféru. Pro zaměstnance zodpovědné za interní komunikaci, manažery a majitele menších či větších podniků. Pro pracovníky komunikace a vedení v institucích státní správy a samosprávy. Obsah: * Co je interní komunikace, proč se zaměstnanci aktivně komunikovat? * Strategie interní komunikace: její nastavení, cílové skupiny a jak je zaujmout, soulad interní komunikace s vizí firmy a firemní kulturou, měření interní komunikace * Nástroje interní komunikace: jak optimálně nastavit komunikační mix, využití tradičních vs. online nástrojů, interní periodika, akce a kampaně * Vnitropodnikový časopis: tiskem nebo elektronicky – výhody a nevýhody, grafika a layout časopisu, umístění obsahu na stránce, jak poskládat informace a sestavit rubriky, praktické tipy pro psaní čtivého článku, návaznost časopisu na další aktivity, jak se domluvit s grafikem a s tiskárnou, periodicita, distribuce * Online média interní komunikace: intranet, newslettery a hromadná korespondence, návaznost, efektivita, jak vytvořit efektivní intranet, newsletter a hromadný mail krok za krokem, prvky sociálních médií v interní komunikaci * Krizová interní komunikace: pravidla „one voice“ komunikace, co je krize v interní komunikaci, proč v době krize se zaměstnanci aktivně komunikovat, krizový tým a pravidla komunikace, jaké nástroje komunikace v době krize využít, jak a v jaké časové posloupnosti dochází ke sdělování klíčových informací o korporaci od jejího vedení směrem k zaměstnancům, synergie v komunikaci interního PR oddělení a oddělení HR, sjednocení interního a externího sdělení * Případová studie

Cílová skupina

Personalistika
Poznámka k ceně

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) v ceně studijní materiály

Hodnocení
Organizátor