Detail kurzu

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář UCHOVÁVÁNÍ A VYŘAZOVÁNÍ DOKUMENTŮ pro pokročilé - spisové normy, elektronické dokumenty a jejich vyřazování, upozornění na chyby a příklady z praxe

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Určeno pro soukromé i veřejné společnosti, manažery, pracovníky spisové služby, podatelen, spisoven a správních archivů. Cíl: Seznámit účastníky s platnými předpisy o archivnictví a spisové službě a povinnostech z nich vyplývajících. Seminář bude veden s důrazem na: * Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * Vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů Obsah: Seminář je zaměřen na zákon o archivnictví a spisové službě a jeho praktické použití: * Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů * Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů * Tvorba spisového řádu a spisového a skartačního plánu v praxi * Organizace práce s dokumenty, zásady vedení všech etap spisové služby s přihlédnutím k datovým schránkám, elektronickým dokumentům a elektronickým systémům spisové služby (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) * Způsob a organizace ukládání dokumentů – příruční registratury, spisovny, správní archivy, veřejnoprávní archivy * Povinnosti vlastníků a původců archiválií, další informace související s péčí o dokumenty, povinnost spolupráce se státními archivy, správní delikty

Cílová skupina

Organizační management a vedení lidí
Poznámka k ceně

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály

Hodnocení
Organizátor