Detail kurzu

Vedení dokumentace o poskytované sociální službě - online

bfz o.p.s.

Popis kurzu

Kurz proběhne online ve virtuální učebně. Kurz bude zaměřen na vedení dokumentace, které je nedílnou součástí poskytovaných sociálních služeb a každé zařízení ji musí povinně vést v souladu se standardy kvality. Cílem kurzu je předat účastníkům ucelené informace o vedené dokumentaci, informovat je o standardu č. 6, jeho kritériích, o členění dokumentace a provázanosti vedené dokumentace se standardy kvality.

Kontaktní osoba


731160290
kurzy@bfz.cz

Hodnocení




Organizátor