Detail kurzu

PSYCHOHYGIENA VE VEDENÍ LIDÍ A TÝMŮ - jak podporovat sebe a svůj tým ve zvládání stresu

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

„Je zřejmé, že jako vedoucí potřebuji podporovat, držet své lidi. Co však drží a bude držet mne?“ Určeno pro vedoucí týmů, kteří chtějí být oporou svým lidem, a kteří vnímají, že aby toto dokázali, potřebují dlouhodobě zůstávat v kontaktu s vlastními zdroji a udržovat se v optimální mentální, emoční i fyzické kondici. Cíl: Získat náměty pro udržení si dobré osobní kondice i v situaci vysokých pracovních nároků, získat konkrétní, v praxi použitelné nástroje pro předcházení stresu, případně pro jeho odbourání, pokud již nastal. Získat konkrétní inspiraci, náměty pro vytváření nestresujícího vztahového prostředí a pro poskytování opory svým lidem. Obsah: Východisko: Osobní stabilita a určité psychické a energetické rezervy na straně vedoucího jsou předpokladem jeho schopnosti být oporou svému týmu. Postarání se o sebe * Individuální zátěžová odolnost, osobní kondice, kvalita jako „štít“ proti stresu a přetížení a jako zdroj energie pro každodenní jednání – jak ji vytvářet, posilovat * Mentální, psychické zdroje – koncept hardiness, osobní stabilita, vhodné zacházení s emocemi a jejich ovlivňování – naučený optimismus, emoční inteligence, vztah myšlení a emocí, osobní smysl a hodnotové ukotvení jako zdroj * Fyzické zdroje – předcházení únavě, péče o kondici jak v průběhu dne, tak dlouhodobě, pohybové aktivity a jejich využití * Režim práce a odpočinku; jak odpočívat, co o roli odpočinku zjišťují neurovědy, předcházení hrozbě vyhoření * Umění se uvolnit – druhy relaxačních technik a jejich časová náročnost a uplatnění v praxi, možnosti rychlé relaxace, které lze využít i během pracovního dne Péče o tým * Nestresující styl vedení – dialog, ne monolog, zřetel na výsledky i vztahy * Pro pracovníky je klíčové, jak prožívají svůj vztah s přímým nadřízeným – posilování důvěry v pracovním vztahu (čím vším lze), citové konto, podmínky psychologicky podporujícího vztahu (co to obnáší v každodenní praxi), zájem o pracovníky, osobní pozornost, akceptace, nepřehlížení příležitostí k ocenění, formy ocenění, projevení respektu, vhodný způsob reagování na chybu, společné učení se zvládání potíží, autenticita vedoucího * Protistresová organizační opatření – systém rušení/nerušení, předstih v zadávání úkolů, podpora takových forem využití přestávek, které pomáhají k regeneraci sil * Jak v komunikaci zohlednit náročnost úkolů a časový tlak, zaměřování pozornosti více k hrozbám nebo k opěrným pilířům? * Pozitivní bilance, příznivé emoce, přepínače emočních stavů * Autodeterminace: kde lze, poskytnutí autonomie ve volbě dalších kroků jako motivační a protistresový faktor * Metoda TIC-TOC * Síla volby slov: Reichův test zájmen * Síla začátků a konců Metody výuky: Interaktivní výklad, krátké prezentace lektora, moderovaná diskuze. Cvičení, ukázky kompenzačních aktivit. Společné hledání konkrétních inspirací, přínosů pro navazující praxi jednotlivých účastníků.

Cílová skupina

Rozvoj osobnosti
Poznámka k ceně

5 300 Kč (s DPH 6 413 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd

Hodnocení
Organizátor