Detail kurzu

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Frýdek-Místek (rekvalifikace MPSV ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz je akreditovaný MPSV ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je určen pro osoby, které se chtějí uplatnit na pozici pracovníka v sociálních službách. Především pro zájemce, kteří budou pečovat o osoby handicapované, mentálně postižené, seniory a osoby všech věkových kategorií.

Vzdělávací program obsahově splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu daného povolání. Cílem je připravit účastníky nejen teoreticky, ale  především prakticky.

V rámci výuky absolvujete mnoho praktických nácviků, abyste si co nejlépe vyzkoušeli a osvojili probíranou problematiku. Součástí kurzu je také odborná praxe v rozsahu 56 hodin (tj. 7 dnů) v sociálním zařízení, kterou Vám zajistí naše společnost.

Obsah kurzu

1. Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
2. Úvod do problematiky zdravotního postižení
3. Sociálně právní minimum
4. Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
5. Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
6. Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
7. Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
8. Základy výuky péče o domácnost
9. Metody sociální práce
10. Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
11. Krizová intervence
12. Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
13. Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
14. Základy ochrany zdraví
15. Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
16. Odborná praxe (56 hodin)


Kvalifikační a vstupní předpoklady

Pro hladký průběh kurzu a budoucí uplatnění v oboru je doporučeno:

  • základní vzdělání
  • zdravotní způsobilost
  • zdravotní průkaz
  • očkování proti hepatitidě typu B
  • výpis z trestního rejstříku (ne starší 3 měsíců)


Rozsah kurzu: celkem 150 hodin + zkouška 

Výstupní doklad: celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách"

Akreditace MPSV ČR: A2023/0301-PK

Cílová skupina

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách.
Certifikát Celostátně platné osvědčení s názvem: "Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
Organizátor