Marta Gažovičová - školiace stredisko Klenot

Rekvalifikačné kurzy akreditované Ministerstvom školstva v odboroch Kaderník-Kaderníčka,Kozmetik-Kozmetička, Pedikér-Pedikérka,Permanentný make-up