DOMESTICA, spol. s r.o. - IVPD

Domestica ve spolupráci s Institutem vzdělávání pracujících v domácnosti nabízí akreditované rekvalifikační kurzy pro chůvy a přípravné semináře ke zkouškám z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a nově také Chůva pro děti v dětské skupině.

Chůvám nabízíme také možnost dalšího vzdělávání formou odborných přednášek na témata týkající se péče o děti od narození do předškolního věku. 
Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín