HOME STAGING s.r.o.

Společnost HOME STAGING s.r.o je provozovatelem Ambience Akademie v Praze, která nabízí kurzy v oblasti bytového návrhářství a home stagingu. Ředitelkou a lektorkou kurzů je Jitka Kobzová, bytová návrhářka s více než 20-ti letými zkušenostmi v tomto oboru především ze zahraničí.

Společnost se kromě pořádání kurzů věnuje návrhům interiérů, home stagingu – specializované službě – profesionální přípravě nemovitosti na prodej nebo pronájem a její prezentaci na realitním trhu, restylingu a dalším službám v tomto oboru.