Detail kurzu

Zkouška z profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně

Mgr. Miroslava Komárková

Popis kurzu

Úspěšný zájemce o složení zkoušky z profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně získá státem uznávané osvědčení o profesní kvalifikaci Údržba veřejné zeleně. Toto osvědčení má stejně, jako výuční list statut veřejné listiny a je uznáváno i v zemích EU. Prokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání oboru Zahradník - Údržba veřejné zeleně. 

Obsah kurzu

Zakládání a udržování zeleně, ošetřování okrasných dřevin a květin, zakládání a ošetřování trávníků.

Cílová skupina

Zkouška je určena pro všechny zájemce

Certifikát Osvědčení o profesní kvalifikaci Údržba veřejné zeleně PK 41 - 033 - E
Hodnocení
Organizátor