Detail kurzu

Popis kurzu

Množství a význam modelů používaných pro řízení neustále roste, a s tím roste i závažnost možných důsledků vyplývajících z jimi doporučených, resp. automaticky realizovaných rozhodnutí.
Cílem semináře je proto naučit účastníky správně identifikovat a měřit rizika modelů a následně ukázat, jak výstupy těchto metod využívat pro praktické řízení rizika modelů. V rámci semináře budou diskutovány klíčové míry pro hodnocení správnosti a vhodnosti modelů, role validace, monitoringu, back-testingu a souvisejícího reportingu. Součástí semináře je i přehled regulatorních požadavků/očekávání v této oblasti, včetně požadavků a doporučení na mezinárodní úrovni. Pravidla řízení rizika modelů seminář představí na příkladech z praxe, a to během celého života modelu.

Cílová skupina

Seminář je určen pro všechny, kteří se zabývají řízením vývoje, implementací, validacemi a back-testingem modelů, a také pro risk manažery a interní auditory

Kontaktní osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnocení
Organizátor