Detail kurzu

Risk Based Auditing (Auditování založené na rizicích)

NQA CZ s.r.o.

Popis kurzu

Seznámení s problematikou rizik a přístupy používanými při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení rizik. Po absolvování kurzu budou účastníci lépe chápat význam a pojetí managementu rizik, potřebu systémového přístupu ke zvládání rizik, včetně rolí podnikového vedení, vlastníků procesů, manažerů rizik, projektových manažerů a interních auditorů.

Obsah kurzu

 • Koncept auditování rizik a ISO 19011:2018
 • Standardy související s managementem rizik
 • Kontext, cíle a rizika organizace
 • Logický rámec posuzování rizik
 • Hodnocení rizik v kritických procesech organizace
 • Aplikace rizik v systémech managementu kvality, environmentu a informační bezpečnosti
 • Opatření pro řešení rizik a havarijní plány
 • Strategické plánování a rizika
 • Metody pro uplatňování managementu rizik
 • Požadavky na řízení kontinuity činností podle ISO 22301
 • Kontext k řízení kontinuity v systémech managementu
 • Koncept auditování založeného na rizicích
 • Program interních auditů a kompetence
 • Audit kontinuity činností

Cílová skupina

Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení procesních nebo produktových rizik v rámci řízení systému managementu. Kurz je vhodným doplňkovým vzděláváním pro auditory 2. a 3. stranou.

Předpokladem účasti jsou znalosti normy pro systémy managementu kvality ISO 9001:2015.

Poznámka k ceně

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzu

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz

Hodnocení
Organizátor