Detail kurzu

Risk Based Auditing (Auditování založené na rizicích)

NQA CZ s.r.o.

Popis kurzu

Seznámení s problematikou rizik a přístupy používanými při identifikaci, analýze, hodnocení a řízení rizik. Po absolvování kurzu budou účastníci lépe chápat význam a pojetí managementu rizik, potřebu systémového přístupu ke zvládání rizik, včetně rolí podnikového vedení, vlastníků procesů, manažerů rizik, projektových manažerů a interních auditorů.

Obsah kurzu

  • Koncept auditování rizik a ISO 19011:2018
  • Standardy související s managementem rizik
  • Kontext, cíle a rizika organizace
  • Logický rámec posuzování rizik
  • Hodnocení rizik v kritických procesech organizace
  • Aplikace rizik v systémech managementu kvality, environmentu a informační bezpečnosti
  • Opatření pro řešení rizik a havarijní plány
  • Strategické plánování a rizika
  • Metody pro uplatňování managementu rizik
  • Požadavky na řízení kontinuity činností podle ISO 22301
  • Kontext k řízení kontinuity v systémech managementu
  • Koncept auditování založeného na rizicích
  • Program interních auditů a kompetence
  • Audit kontinuity činností

Cílová skupina

Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení procesních nebo produktových rizik v rámci řízení systému managementu. Kurz je vhodným doplňkovým vzděláváním pro auditory 2. a 3. stranou.

Předpokladem účasti jsou znalosti normy pro systémy managementu kvality ISO 9001:2015.

Poznámka k ceně

certifikovaní klienti NQA CZ mají slevu 20% z ceny kurzu

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz

Hodnocení
Organizátor