Detail kurzu

Veřejné zakázky v praxi

TSM, spol. s r.o.

Popis kurzu

<span style=\„text-decoration: underline;\“>Ve­řejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky.

Cíl semináře:
Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů, řešení případových studií s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek.
Obsah semináře:
Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady ze zadávací dokumentace.
-    Definice zadavatele a jejich druhy.
-    Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
-    Vypracování zadávací dokumentace:
-    Technické podmínky
-    Základní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Profesní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Technické kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“
-    Opční právo
-    Zadávání částí zakázek
-    Lhůty
-    Otevírání obálek s nabídkami
-    Proces a průběh posuzování nabídek
-    Hodnocení nabídek
-    Mimořádně nízká nabídková cena
-    Rozhodnutí
-    Zrušení zadávacího řízení
-    Změny smluv
-    Elektronická komunikace
<span style=\„text-decoration: underline;\“><span style=\„text-decoration: underline;\“>-    Připravovaná novela zákona k 1. 1. 2021
-    Časté chyby
-    Diskuze a dotazy

Obsah kurzu

<span style=\„text-decoration: underline;\“>Ve­řejné zakázky v praxi nejen pro začátečníky.

Cíl semináře:
Účastníci budou seznámeni s problematikou veřejných zakázek, včetně konkrétních příkladů, řešení případových studií s ohledem na zákon o zadávání veřejných zakázek.
Obsah semináře:
Seznámení s procesem a průběhem veřejné zakázky od vypracování zadávací dokumentace až po podpis smlouvy s vítězem výběrového řízení.
Uchazeči budou seznámeni s jednotlivými fázemi výběrového řízení a s praktickými příklady ze zadávací dokumentace.
-    Definice zadavatele a jejich druhy.
-    Vymezení veřejné zakázky a jejich druhy. Veřejné zakázky malého rozsahu, podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky. Veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce
-    Vypracování zadávací dokumentace:
-    Technické podmínky
-    Základní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Profesní kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Technické kvalifikační předpoklady a jejich prokazování
-    Poddodavatelé a „sčítání kvalifikace“
-    Opční právo
-    Zadávání částí zakázek
-    Lhůty
-    Otevírání obálek s nabídkami
-    Proces a průběh posuzování nabídek
-    Hodnocení nabídek
-    Mimořádně nízká nabídková cena
-    Rozhodnutí
-    Zrušení zadávacího řízení
-    Změny smluv
-    Elektronická komunikace
<span style=\„text-decoration: underline;\“><span style=\„text-decoration: underline;\“>-    Připravovaná novela zákona k 1. 1. 2021
-    Časté chyby
-    Diskuze a dotazy

Cílová skupina

Veřejný kurz

Kontaktní osoba

Ing. Irena Spirová, LL.M
+420 517 333 699
info@tsmvyskov.cz

Hodnocení
Organizátor