Detail kurzu

Certifikovaný IRCA Auditor/Vedoucí auditor ISO 9001:2015

NQA CZ s.r.o.

Popis kurzu

Porozumět významu implementace standardů kvality a důležitosti procesního řízení v organizaci. Naučit se stanovit rozsah auditu a jeho cíle. Pochopit principy a metody provádění procesních auditů založených na modelu P-D-C-A. Zvládnout plánování, přípravu a vedení auditu. Provádět analýzu dat a informací, sestavovat a prezentovat zjištění z auditu.

Obsah kurzu

  • Úvod do systému kvality, standardy kvality
  • Management kvality podle normy ISO 9001:2015
  • Procesní řízení a model P-D-C-A
  • Audity systému kvality, procesní audity a auditování podle cílů
  • Plánování a příprava auditu
  • Zahajovací jednání a audit na místě
  • Zjištění z auditu a závěrečné jednání
  • Nápravná opatření

Cílová skupina

Kurz je určen zkušeným auditorům, manažerům kvality a představitelům vedení, kteří se profesně zabývají managementem kvality, a současně mají zájem stát se registrovanými auditory pro systémy managementu kvality. Kurz doporučujeme také všem zaměstnancům, kteří provádějí dodavatelské audity (audity 2. stranou), a dále osobám, které uvažují o kariéře nezávislého externího auditora.

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz

Hodnocení
Organizátor