Detail kurzu

Java - úvod do programování

ICT Pro s.r.o.

Popis kurzu

Kurz účastníky uvede do konceptů objektově orientovaného programování a základů programovacího jazyku Java. Účastníci se naučí vytvářet základní aplikace založené na technologii Java pomocí různých objektově orientovaných technik.

Obsah kurzu

 • Úvod, seznámení s programovacím jazykem Java
 • Úvod do objektově orientovaného programování
 • Seznámení s pojmy objekt, dědičnost, třída, polymorfismus
 • Základní principy OOP
 • Seznámení s vývojovým prostředím
 • Datové typy, operátory, řídící příkazy
 • Pole a řetězce - jejich zpracování
 • Vlastnosti řetězců, porovnávání řetězců, imutabilita
 • Metody třídy String
 • Standardní jazykové pole, omezení a jejich výhody, vytváření, cyklus for a iteratovatelné objekty
 • Návrh a tvorba tříd, metod, objektů
 • Vytvoření vlastní třídy
 • Proměnné objektu, metody objektu
 • Vytváření objektů pomocí new
 • Úrovně viditelnosti
 • Vytváření balíků a implementace rozhraní
 • Struktura balíků, vztah balíku a adresářové struktury při překladu a natahování tříd, význam IDE pro automatickou správu adresářů a balíků
 • Importování balíků, standardní viditelnost typů
 • Implementace rozhraní, automatické přetypování na rozhraní, explicitní přetypování, význam operátoru instanceof
 • Zpracování výjimek v programu
 • Typy výjimek v Javě
 • Standardní výjimky, kontrolované a běhové výjimky
 • Ošetřování výjimek
 • Blok finally
 • Vstupní a výstupní operace
 • Práce s konzolí, výpis na obrazovku, čtení od uživatele, objekt Console
 • Parametry programu, oživení aplikace řízené z příkazového řádku
 • Tvorba a oživení samostatných aplikací

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny zájemce o programovací jazyk Java.

https://www.skoleni-ict.cz/kurz/Java-uvod-do-programovani-JAV1.aspx

Certifikát Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Poznámka k ceně

Cena zahrnuje: služby kvalifikovaného školitele, přípravu školení, přizpůsobení obsahu požadavkům klienta, osvědčení (certifikát) o absolvování, psací potřeby (blok a tužka), zpětnou vazbu a dokumentaci ke školení, oběd a občerstvení, školicí prostory

Kontaktní osoba


+420775860777
skoleni@ictpro.cz

Hodnocení
Organizátor