Detail kurzu

Jazyk SQL - základy dotazování a manipulace s daty v SQL Serveru

ICT Pro s.r.o.

Popis kurzu

Účastníci se naučí orientovat v prostředí programu SQL Server Management Studio (SSMS), používat jazyk T-SQL (Transact-SQL) pro zápis výběrových dotazů a jejich omezujících kritérií. Seznámí se s jednotlivými typy relačních vazeb mezi tabulkami a naučí se propojovat záznamy z více tabulek. Součástí kurzu jsou příkazy jazyka SQL, které slouží pro manipulaci s daty, tvorbu tabulek, vkládání, úpravu a odstraňování dat.

Obsah kurzu

 • Úvod do SQL Serveru
 • Základní informace o jazyku SQL a historie
 • Standardy jazyka
 • Rozdělení příkazů
 • Primární a cizí klíče
 • Relace, Relační vazby, referenční integrita
 • Datové typy sloupců
 • Zajištění datové integrity za pomocí SSMS
 • Základní orientace v SQL Server Management Studio (SSMS)
 • Omezení na vkládané hodnoty - NULL a NOT NULL, CONSTRAINTS
 • Výchozí hodnoty
 • Unikátní hodnoty
 • Identita a její automatické generování
 • Referenční integrita - primární a cizí klíče
 • Logika INDEXŮ
 • Použití příkazu SELECT
 • Základní syntaxe a použití
 • Používání aliasů
 • Práce se sloupci za pomocí textových, matematických a datumových funkcí
 • Řazení výsledků pomocí ORDER BY
 • Filtrování dat pomocí WHERE
 • Používání výrazů a operátorů
 • Efektivní vyhledávání záznamu - ignorování velkých, malých písmen a diakritiky
 • Vyhledávání NULL hodnot a zobrazení defaultních hodnot na místo NULL
 • Eliminace duplicitních záznamů
 • Seskupování dat pomocí GROUP BY
 • GROUP BY vs. Alias sloupců
 • Základní agregační funkce
 • Agregační funkce a zpracovávání NULL hodnot
 • Filtrování seskupených dat pomocí HAVING
 • Dopad dotazů na výkon SQL Serveru
 • Omezování množství vrácených záznamů pomocí TOP
 • Spojování dat z více tabulek
 • Základní rozdělení klauzulí JOIN
 • INNER JOIN, LEFT a RIGHT OUTER JOIN, FULL JOIN
 • Spojování tabulek sami se sebou
 • UNION, UNION ALL, EXCEPT, INTERSECT, výběr jedinečných dat z dvou tabulek
 • Pohledy (VIEW)
 • Úvod do view
 • Základy vytvoření a použití VIEW
 • Poddotazy (SUBSELECT)
 • Úvod do poddotazů
 • Použití poddotazů za pomocí odvozené tabulky
 • Použití poddotazů za pomocí příkazu
 • Použití operátorů IN, ALL, ANY a EXISTS
 • KORELOVANÉ vs. NEKORELOVANÉ PODDOTAZY a jejich zatížení serveru
 • Příkaz CREATE, ALTER, DROP
 • Základní a rozšířené vytváření a úprava tabulek za pomocí SQL příkazu
 • Práce s primárním a cizím klíčem
 • Příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a TRUNCATE
 • Základní a rozšířená syntaxe
 • Hromadné zpracování dat jedním dotazem

Cílová skupina

Kurz je určen pro analytiky, manažery a vývojáře, kteří potřebují získávat a analyzovat data z SQL Serveru.

https://www.skoleni-ict.cz/kurz/Jazyk-SQL-zaklady-dotazovani-a-manipulace-s-daty-v-SQL-Serveru-SQL1.aspx

Certifikát Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu. Poznámka k ceně

Cena zahrnuje: služby kvalifikovaného školitele, přípravu školení, přizpůsobení obsahu požadavkům klienta, osvědčení (certifikát) o absolvování, psací potřeby (blok a tužka), zpětnou vazbu a dokumentaci ke školení, oběd a občerstvení, školicí prostory

Kontaktní osoba


+420736605481
skoleni@ictpro.cz

Hodnocení
Organizátor