Detail kurzu

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit účastníky s definicí rizikového apetitu, s možnými metodickými postupy a praktickou aplikací. Účastníci se naučí, jak jednotlivá rizika zahrnout do rizikového apetitu instituce včetně zohlednění interakcí mezi identifikovanými riziky a celkovým finančním plánem instituce.

Semináře je možné se zúčastnit také on-line formou přes Zoom.

Cílová skupina

Seminář je určen zejména risk manažerům, finančním manažerům, pracovníkům compliance a interním auditorům.

Kontaktní osoba

Lenka Kom
+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnocení
Organizátor