Detail kurzu

PROČ HODNOTIT ZAMĚSTNANCE? - smysl & význam a jak na to.

PROFI-MEN, s.r.o., personálně poradenská a vzdělávací společnost

Popis kurzu

HODNOTIT A OHODNOTIT? – jaký je v tom rozdíl

Význam a důležitost hodnocení zaměstnanců pro organizaci, místo hodnocení v řízení lidských zdrojů a v práci manažerů !!!

Jedním z aktuálně důležitých nástrojů řízení lidských zdrojů je pravidelné hodnocení zaměstnanců. Cílem semináře je vyškolit personální pracovníky v oblasti metodiky tvorby systémů pravidelného hodnocení zaměstnanců a přípravy vzdělávání k proškolení hodnotitelů.

Dvoudenní seminář v době 9,00 – 16,00 denně pro zájemce o problematiku a nejnovější trendy v oblasti systémů hodnocení, odměňování a motivace zaměstnanců.

Obsah kurzu

1) Pravidelné hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců jako nástroj řízení voblastech: dosažení vyššího pracovního výkonu zaměstnanců získání podkladů pro odměňování zaměstnanců za dobrou práci a možností postihu za práci špatnou, případně hledání řešení nedostatků vpráci vytvoření motivačních nástrojů zlepšování podnikové kultury a komunikace posílení společenské prestiže vykonávaných profesí vregionu Hodnocení zaměstnanců – například oblasti:

kvalifikační a odborná způsobilost kvalita práce a výkonnost osobní a charakterové vlastnosti

VÝHODY UCELENÉHO SYSTÉMU HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ

  • zahájení dlouhodobého procesu hodnocení zaměstnanců jako základu rozvoje jejich odborné a profesní způsobilosti
  • možnost kvalifikovanějšího a objektivnějšího sledování vývoje trendů voblasti řízení lidských zdrojů a přijímání účinných opatření např. voblasti výcviku zaměstnanců, kvalifikačního rozvoje a motivace zaměstnanců
  • zavedení dlouhodobého principu posuzování zaměstnanců a jejich role při plnění důležitých a strategických úkolů a vize organizace
  • hodnocení zaměstnanců – objektivní nástroj pro zpětné zhodnocení účinnosti manažerské práce a motivace k uplatňování efektivních forem a metod řízení
  • princip hodnocení jako soubor znaků firemní kultury, ale také jako významný moment a podporu rozvoje jejich kvalifikačního a odborného růstu
  • detailní a souhrnné vyhodnocení výsledků hodnocení zaměstnanců podle stanovených oblastí a organizačních út­varů
  • motivační faktor, který napomůže objektivizaci postupů voblasti odměňování a mzdové politiky
  • zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající zpopisu pracovní funkce
  • zjištění, zda zaměstnanci správně pochopili požadavky vyplývající ze systému řízení (např. systémů řízení jakosti, BoZP,…) organizace

VZTAH HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ KJINÝM PERSONÁLNÍM ČINNOSTEM personální plánování, analýza pracovních míst, kompetence, kompetenční modely, identifikace potřeby vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, rozvoj motivace a angažovanosti zaměstnanců, nastavování systémů odměňování a motivace, rozmísťování a rozvoj flexibility zaměstnanců, oblast pracovních vztahů, péče o zaměstnance.

2) Cíle hodnocení

cíle organizace cíle manažera (hodnotitele) cíle zaměstnance (hodnoceného)

3) Další metody a nástroje hodnocení:

Assessment center, Development center Hodnocení podle cílů – MBO 360 ZV Plošné, zhora dolů a zdola nahoru Dotazníková šetření Hodnotící rozhovor – zásady provedení, způsobilost hodnotitele, zápis

4) Trendy v hodnocení a motivaci, řízení výkonnosti

Cílová skupina

HR manažeři HR specialisté Personalisté

Poznámka k ceně

na druhého a další účastníky z jedné společnosti poskytujeme 25 % slevu

Kontaktní osoba

Ing. Vladimír Pozdníček
+420 495 512 582
pozdnicek@profimen.cz

Hodnocení
Organizátor