Detail kurzu

Tréningy interpersonálnej komunikácie

InSYS spol. s r. o.

Popis kurzu

Tréningy zamerané na zlepšenie interpersonálnej komunikácie, získanie ďalších komunikačných zručností, riadiacich schopností, obchodných zručností.

Obsah kurzu

Sebapoznanie ako predpoklad efektívnej riadiacej práce

Komunikácia v riadení

Asertívna komunikácia

Komunikačné zručnosti

Budovanie pracovného tímu

Vedenie ľudí

Rozhodovací proces v riadení

Efektívne vedenie porád

Riešenie konfliktov

Práca s časom v riadení

Verejné vystúpenie

Stres manažment

Riadenie zmien

Vedenie obchodného rokovania

Cieľové riadenie (Management by Objectives)

Cílová skupina

Všetci záujemcovia, ktorí chcú vedieť:

  • efektívne komunikovať v rámci pracovného tímu,

    s podriadenými, s nadriadenými

  • efektívne komunikovať so zákazníkmi
  • zvládať pracovný stres
  • efektívne využiť pracovný čas

atď.

Certifikát Certifikát o absolvovaní intenzívneho školenia Poznámka k ceně

Cenový návrh pripravíme pre uzatvorenú skupinu

Kontaktní osoba


0905 352 040
skolenia@insys.sk

Hodnocení
Organizátor