Detail kurzu

Kurz radiační ochrany

UNIT s.r.o.

Popis kurzu

Kurz pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro zdravotnické radiologické i radioterapeutické a průmyslové aplikace zdrojů záření včetně pracovišť s ORZ

Obsah kurzu

Tento kurz má statut odborné přípravy pracovníků vykonávajících činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany:

  • při používání ZIZ na pracovišti, na němž se provádí lékařské ozáření nebo lékařské a nelékařské ozáření,
  • při používání ZIZ na pracovišti nejvýše III. kategorie v průmyslu, školství nebo výzkumu (včetně ORZ) a při provozu nebo vyřazování z provozu pracovišť III. kategorie, včetně pracovišť s ozařovačem krevních derivátů, vše kromě pracoviště, na němž se vykonávají činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu a
  • při poskytování služeb v kontrolovaném pásmu provozovateli pracoviště IV. kategorie (zájemci o tuto oblast prosím volejte +420773150349 nebo pište jan.krouzel@unit.cz),

ve smyslu zákona č. 263/2016 a vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 409/2016 Sb.

Absolvování tohoto kurzu je nutnou podmínkou ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti.

UNIT s.r.o. je držitelem povolení SÚJB č. 9987/2020.

Délka kurzu

20 hodin (3 dny) - začátek vždy od 8 hodin.

Cílová skupina

Pracovníci vykonávající činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, a to pro vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany ve zdravotnictví, školství, průmyslu.
Poznámka k ceně

vložné, studijní materiály, občerstvení

Kontaktní osoba

Jan Kroužel
773150349
jan.krouzel@unit.cz

Hodnocení
Organizátor