Detail kurzu

Microsoft Word - ONLINE

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Naučte se efektivně vytvářet textové dokumenty a formátovat je podle svých představ. 

Kurz se zaměřuje na vysvětlení teoretických pojmů v textovém editoru MS Word (karta, skupina, dialogové okno, font písma atd.). Účastníci založí nový dokument ze šablony a naučí se po něm pohybovat pomocí počítačové myši, kurzorových šipek na klávesnici a klávesových zkratek s využitím kláves CTRL nebo Alt. Uloží dokument v různých formátech a naučí se způsoby ukončení dané aplikace. Vygenerují náhodný text, který naformátují. Aplikují poznámky pod čarou a vysvětlivky na vybraný text v dokumentu. Nabyté znalosti a dovednosti využijí ve spojitosti s obsluhou dalších aplikací kancelářského balíku MS Office.

Kurz je vhodný pro začátečníky.

Výuka probíhá ONLINE v prostředí aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládání).

Rozsah: 12 hod.

Obsah kurzu

1. Založení nového dokumentu

2. Popis okna aplikace
3. Zápis, kopírování, vyjímání textu (skryté znaky, rozdíly)
4. Klávesové zkratky
5. Vzhled stránky
6. Titulní strana
7. Formátování písma (velikost, barva, typ atd.)
8. Kopírování formátu
9. Formátování odstavce (odrážky, číslování, zarovnání atd.)
10. Styly
11. Šablony
12. Záhlaví a zápatí
13. Tisk
14. Funkce Najít a Nahradit
15. Automatické nahrazování textu
16. Kontrol pravopisu
17. Dělení slov
18. Otevírání, ukládání a ochrana dokumentu
19. Iniciála
20. Grafické objekty (vložení, formátování)
21. Snímek obrazovky
22. Tabulky
23. Grafy
24. Hromadná korespondence
25. Hypertextové odkazy
26. Poznámky pod čarou a vysvětlivky
27. Tvorba pozvánky, diplomu, osvědčení

Certifikát Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
Organizátor