Detail kurzu

Obchodní dopis snadno a rychle - ONLINE

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Víte, že vaše mentální naladění při psaní dopisu se dá snadno rozpoznat? Zvažujete, zda oslovujete adresáta správně? Pojďme toto téma více rozvést v našem kurzu.


Účastník bude umět:

- charakterizovat pojem obchodní dopis a uvést jeho druhy,
- vysvětlit pojem předtisk se svislými odvolávacími údaji a popsat jeho strukturu,
- rozlišit formy podání písemnosti a navrhnout efektivní řešení jejího podání,
- zapamatovat si časté chyby vyskytující se v obchodním dopise,
- uvést formální strukturu písemnosti z hlediska členění, stylistiky a gramatiky dle platné technické normy ČSN 01 6910 a veškeré poznatky aplikovat v praxi,
- zkombinovat nabyté kompetence a prakticky je umět použít.

 

Výuka probíhá ONLINE v prostředí aplikace Jitsi Meet (bez instalace, jednoduché na ovládání).


Rozsah: 4 hod.

Obsah kurzu

1. Teoretická část

  • obchodní dopis dle platné normy ČNS 01 6910

2. Praktická část

  • poptávka a nabídka
  • objednávka (potvrzení, odmítnutí)
  • upomínka
Certifikát Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
Organizátor