Detail kurzu

„Finanční kontrola ve veřejné správě“

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Popis kurzu

KURZ SEZNAMUJE ÚČASTNÍKY SE STAVEM FINANČNÍ KONTROLY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ V ČR.


Na kurzu se dozvíte vše nové, co přináší novela zákona a novela vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Obsah kurzu

Kurz je ve všech svých částech zaměřen na praktický výklad požadavků, které na organizace ve veřejné správě klade současná právní úprava finanční kontroly, a to zejména v následujících oblastech:

 • nastavení vnitřního kontrolního systému,

 • řídící a kontrolní mechanismy

 • organizační zajištění výkonu finanční kontroly

 • řídící kontrola

 • odpovědnost za nastavení systému a provádění operací,

 • povinnosti vyplývající ze zákona,

 • schvalování příjmů a výdajů,

 • principy 3E

 • řízení rizik

 • kontrola příjemců dotací a příspěvkových organizací

 • novela rozpočtových pravidel a vztah ke správnímu řádu

 • veřejnosprávní kontrola

 • postavení a úloha interního auditu

Cílová skupina

Kurz je určen pro zaměstnance veřejné správy, kteří řeší problematiku finanční kontroly. Kurz nevyžaduje předchozí znalosti v oblasti finanční kontroly.
Certifikát AK/PV-623/2017 Poznámka k ceně

Praha i online

Hodnocení
Organizátor