Detail kurzu

AZ-120 - Planning and Administering Microsoft Azure for SAP Workloads

Pumpedu s.r.o.

Popis kurzu

Tento kurz učí odborníky v oblasti IT, kteří mají zkušenosti s řešeními SAP, jak využít prostředky Azure, které zahrnují nasazení a konfiguraci virtuálních strojů, virtuálních sítí, účtů úložiště a Azure AD, která zahrnuje implementaci a správu hybridních identit.

Studenti tohoto kurzu se prostřednictvím konceptů, scénářů, postupů a praktických cvičení naučí, jak nejlépe plánovat a implementovat migraci a provoz řešení SAP v Azure. Dostanou pokyny k subskripcím, budou vytvářet a škálovat virtuální počítače, implementovat řešení úložiště, konfigurovat virtuální sítě, zálohovat a sdílet data, připojovat Azure a místní weby, spravovat síťový provoz, implementovat Azure Active Directory, zabezpečit identity a sledovat jejich řešení.

Obsah kurzu

Modul 1: Úvod do problematiky SAPu na Azure
V tomto modulu se dozvíte o partnerství mezi Microsoftem a SAP, prozkoumáte úlohy Azure pro SAP a seznámíte se s běžnými pojmy a významy.

Modul 2: Základní požadavky SAPu na Azure
Obsahuje lekce o Azure compute, úložišti Azure, síťových službách Azure, službách identity a správě.

Modul 3: Certifikované nabídky SAP v Azure
Obsahuje lekce o obecných požadavcích (podpora SAP ve veřejných cloudových prostředích), možnosti nasazení Azure pro pracovní zátěže SAP, specifická podpora SAP pro Azure, podpora operačního systému Azure pro pracovní zátěže SAP, podpora úložiště Azure pro pracovní zátěže SAP, síťová podpora pro SAP, podpora databáze pro SAP, podpora vysoké dostupnosti a disaster recovery pro SAP a požadavky na monitorování pro SAP.
  • Lab: Implementace Linux clusteringu na virtuálních zařízeních Azure
  • Lab: Implementace Windows clusteringu na virtuálních zařízeních Azure

Modul 4: Referenční architektura SAP na Azure
Obsahuje Lekce na SAP NetWeaver s AnyDB na virtuálních strojích Azure a SAP S4 HANA na virtuálních strojích Azure.

Modul 5: Plánování implementace SAP řešení na Azure
Obsahuje Lekce na Aspekty výpočtu, sítě a úložiště virtuálních počítačů Azure, vysokou dostupnost virtuálních počítačů Azure a aspekty disaster recovery, zálohování, monitorování a zabezpečení virtuálních strojů Azure, ověřování a řízení přístupu na virtuálních zařízení. Aspekty licencování, ceny a podpory virtuálních strojů Azure

Modul 6: Plánování migrace systémů SAP do Azure
Obsahuje Lekce o strategiích pro migraci SAP systémů do Microsoft Azure a SAP a kontrolní seznam plánování a nasazení.

Modul 7: Implementace řešení SAP založených na virtuálních strojích Azure
Obsahuje Lekce na metodikách nasazení virtuálních strojů Azure, implementace v jedné instanci (dvouvrstvá a třívrstvá), implementace HA SAP NetWeaver s AnyDB na virtuálních strojích Azure, implementace HA SAP HANA na virtuálních strojích Azure, konfigurace Azure Enhanced Monitoring Extension pro SAP a implementace AD a ověřování založené na Azure AD.
  • Lab: Implementace architektury SAP na virtuálních strojích Azure v systému Linux
  • Lab: Implementace architektury SAP na virtuálních strojích Azure v systému Windows

Modul 8: SAP HANA na Azure (Velké instance) (HLI)
Obsahuje Lekce o základech SAP HANA v Azure (velké instance) (HLI), certifikované nabídky HLI, ukázková architektura HLI, úvahy o plánování HLI, plánování vysoké dostupnosti a disaster recovery, úvahy o zálohování a zabezpečení HLI, licencování a podpora HLI , implementace a nasazení HLI, správa HLI a monitorování a řešení problémů HLI.

Modul 9: Migrace úloh SAP do Azure
Obsahuje Lekce o možnostech migrace, metodice DMO, možnostech migrace do cloudu a migraci velké databáze do Azure.

Modul 10: Správa úloh Azure pro SAP
Obsahuje Lekce o vzdálené správě, provádění zálohování a obnovy, změnách v síti, aktualizacích OS a úloh, vertikálním a horizontálním škálování a disaster recovery.

Modul 11: Monitorování and řešení problémů Azure pro SAP 
Obsahuje Lekce o monitorování a řešení potíží s virtuálními stroji Azure a zvyšování požadavků na podporu.

Cílová skupina

Tento kurz je určen pro správce Azure, kteří migrují a spravují řešení SAP na platformě Microsoft Azure. Administrátoři Azure spravují cloudové služby, které zahrnují úložiště, síťové a výpočetní cloudové funkce, s hlubokým porozuměním každé služby napříč celým životním cyklem IT. Berou požadavky koncových uživatelů na nové cloudové aplikace a doporučují služby, které se mají použít pro optimální výkon a rozsah, stejně jako poskytování, velikost, monitorování a přizpůsobení podle potřeby. Tato role vyžaduje komunikaci a koordinaci s vendory. Administrátoři Azure používají Azure Portal a s jejich zdokonalením používají prostředí PowerShell a rozhraní příkazového řádku.

Kontaktní osobainfo@keytrainings.cz

Hodnocení
Organizátor