Detail kurzu

Lektor dalšího vzdělávání (kód: 75-001-T)

AM Solvo s.r.o.

Popis kurzu

profesní zkouška 

Obsah kurzu

Orientace v základní terminologii andragogiky, didaktiky, hodnocení a měření ve vzdělávání dospělých a lektorských forem a metod ve vzdělávání dospělých
Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
Zjišťování úrovně vstupních kompetencí a vzdělávacích potřeb účastníků vzdělávacího programu
Prezentace vzdělávacího obsahu s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a rozbory příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programuHodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí 

Cílová skupina

zájemci o práci lektora externího či interního
Certifikát Získaný doklad má národní působnost a jeho platnost není časově omezena Poznámka k ceně

cena je včetně profesní zkoušky

Kontaktní osoba


777327155
stratilova@amsolvo.cz

Hodnocení
Organizátor