Detail kurzu

Asistent pedagoga

AM Solvo s.r.o.

Popis kurzu

studium je určeno zájemcům o povolání asistent pedagoga nebo školní asistent.

Obsah kurzu

Škola jako systém. Asistent pedagoga a legislativa. Součinnost asistenta s pedagogem a ostatními členy sboru. Základní orientace ve struktuře vzdělávacích programů. Úvod do systému hodnocení žákovské práce a chování žáka. Základy didaktické a výchovné činnosti. Podpora kooperace mezi žáky a vytváření inkluzivního prostředí třídy. Principy společného vzdělávání. Orientace v požadavcích školy na žáka. Základy psychohygieny učení. Základní techniky cíleného pozorování. Formy a metody podpory žáka při výuce a přípravě na vyučování. Individuální vzdělávací plán. Základní znalosti řešení výchovných problémů. Možnosti pomoci při upevňování hygienických a pracovních návyků, prosociálního chování žáků. Základní principy integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, inkluze a integrace. Systém péče o žáka a základní právní předpisy. Inkluzivní vzdělávání a inkluzivní pedagogika. Spolupráce škol a školských poradenských zařízení s pracovníky pomáhajících profesí a s Policií ČR. Problematika zohledňování kulturních odlišností v práci se žáky z odlišného kulturního prostředí a její odraz ve vzdělávání. Specifika práce se žáky se zdravotním postižením. Zařízení poskytující edukaci a reedukaci. Možnosti mediace mezi školou, rodinou a žáky, fáze mediace a základní techniky. Komunikační dovednosti asistenta pedagoga.

Kontaktní osoba


777327155
stratilova@amsolvo.cz

Hodnocení
Organizátor