Detail kurzu

Možné změny zadávací dokumentace a změny smluv pro zadavatele a dodavatele

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.

Popis kurzu

KURZ SEZNÁMÍ JEHO ÚČASTNÍKY SE ZÁKLADY ZÁKONA Č. 136/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK výhradně z pohledu dodavatele.

Základní orientace v zákoně bude sloužit pouze jako rekapitulace nebo vysvětlení základních pojmu. Kurz se bude zaměřovat detailněji pouze na ty oblasti zákonA, které mají „v rukách“ dodavatelé.

Obsah kurzu

  •  Základní orientace v zákoně

  • Možnosti vysvětlení zadávací dokumentace a následná povinnost zadavatele prodloužit lhůtu pro podání nabídek

  • Kdy a vůči čemu může dodavatel podat námitky včetně možnosti podat námitky vůči zadávací dokumentaci, tedy ještě před podáním nabídky

  • Nejčastější chyby vedoucí k vyloučení dodavatele

  • Postup při změnách smluv uzavřených na základě zadávacího řízení, kdy uplatníme vyhrazenou změnu smlouvy, kdy se jedná o zakázanou podstatnou změnu smlouvy a kdy naopak o nepodstatnou změnu smlouvy. Do jaké výše můžeme smlouvu v souladu se zákonem navýšit

  • Elektronické podání nabídek – ukázky nejrozšířenějších nástrojů

  • Ukázka NOVÉ VERZE NEN 2.1 pro dodavatele

  • Platná technická novela

  • Chystaná novela

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kteří se potřebují rychle zorientovat v zákoně o zadávání veřejných zakázek z pohledu dodavatele. Kurz nemá za cíl představit všechny úskalí zadávacího procesu, ale poskytnout účastníkům pouze nezbytné informace pro podání nabídky a základ, na kterém mohou dále stavět.

Certifikát Osvědčení o absolvování Poznámka k ceně

prezenční cena, kurz je možné absolvovat také v online verzi s 10% slevou

Hodnocení
Organizátor