Detail kurzu

Pedagogická diagnostika a formativní hodnocení pro učitele

Institut celoživotního vzdělávání - Mendelova univerzita v Brně

Popis kurzu

Účastníci:

 • si prohloubí vlastní dovednosti při zachycení varovných signálů během pedagogické práce se žákem;
 • si prohloubí dovednosti při užívání konkrétních metod pedagogické diagnostiky;
 • rozšíří si vlastní znalosti o rejstříku metod pedagogické diagnostiky;
 • získají vyšší jistotu při volbě adekvátního postupu v pedagogické diagnostice;
 • porozumí jednotlivým funkcím hodnocení;
 • získají vyšší jistotu v popisném (nehodnotícím) způsobu podání reflexe;
 • rozšíří si znalosti o metodách formativního hodnocení;
 • získají prožitek z použití formativního hodnocení v modelových situacích.

Obsah kurzu

 • Pedagogická diagnostika – základní terminologie, postavení pedagogické diagnostiky v systému péče o žáka/žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Fáze, varovné signály v diagnostice učitele.
 • Metody pedagogické diagnostiky a možnosti jejich využití v různých pedagogických situacích, praktické užití v modelových situacích. 
 • Funkce hodnocení ve vyučování. Efektivní zpětná vazba, popisná komunikace, práce s chybou.
 • Formativní hodnocení – metody, ukázky, modelové situace s využitím konkrétních způsobů reflexe a formativního hodnocení. 
 • Příklady dobré praxe, reflexe aktivit z modelových situací za využití postupů formativního hodnocení.

Cílová skupina

Kurz je určen pro tyto skupiny samostatně:

 • učitelé 1. stupně ZŠ a vychovatelé
 • učitelé 2. stupně ZŠ a učitelé SŠ

Kurz je akreditován v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT ČR.

Certifikát osvědčení o absolvování kurzu (akreditace DVPP)

Kontaktní osoba

Veronika Mikulenková
545135203
odov.icv@mendelu.cz

Hodnocení
Organizátor