Detail kurzu

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2022 a evidenční listy důchodového pojištění

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP. Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP. Obsah: Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn: *Změny trvalého charakteru, které nastaly v průběhu roku 2021 v sociálním a nemocenském pojištění a pokračují i v roce 2022 *eNeschopenka, vč. povinností zaměstnavatele *Karanténa, vč. povinností zaměstnavatele *Ošetřovné, vč. povinností zaměstnavatele *Povinná elektronická komunikace (Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku…) *Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1. 1. 2022 *Redukční hranice *Maximální vyměřovací základ *Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění *Další ukazatele pro rok 2022 *Připravované změny v sociálním a nemocenském pojištění, ke kterým by mělo dojít v roce 2022 *Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ *Seminář bude reagovat na aktuální změny, které může přinést nadcházející období Evidenční listy důchodového pojištění *Příklady vyplňování ELDP *Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu *Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce *Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjem *Neplatné rozvázání pracovního poměru *Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod *ELDP odesílaný k žádosti o invalidní důchod, předčasný starobní důchod a starobní důchod *ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby *Vyloučené a odečítané doby *Opravy již odeslaných ELDP

Cílová skupina

Mzdové účetnictví
Poznámka k ceně

1 900 Kč (s DPH 2 299 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Hodnocení
Organizátor