Detail kurzu

ŘEŠENÍ 40 MODELOVÝCH TRANSAKCÍ V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ - uplatňování celních předpisů a DPH

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Pracovní seminář k problematice: * Provádění zahraničního obchodu se zbožím a službami (vnitrounijní i mimounijní obchod) se zaměřením na uplatňování DPH a celních předpisů při realizaci různých obchodních operací * Poskytování služeb osobám z jiných členských států EU a ze třetích zemí a poskytování služeb těmito osobami se zaměřením na uplatňování DPH Určeno pro pracovníky nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických útvarů a příp. celní deklaranty, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. Cíl: Cílem semináře je přinést účastníkům: * Přehled o pravidlech uplatňování DPH a celních předpisů při provádění zahraničního obchodu se zbožím na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe * Prezentace klíčových aspektů problematiky poskytování služeb z pohledu daňové problematiky na konkrétních příkladech obchodních transakcí z praxe Účastníci semináře obdrží zadání 40 příkladů obchodních transakcí, které budou v rámci semináře řešeny z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů. Obsah: Zboží * Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění * Definice mimounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění * Problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím: * Dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH * Dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH * Dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady * Dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH, tzv. dálkový prodej po změnách v roce 2021 – místo zdanitelného plnění, daňové doklady * Pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň * Dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů * Konsignační sklady * Problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím * Uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží Služby * Poskytování služeb do jiných členských zemí EU – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady * Poskytování služeb do třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady * Poskytování služeb osobami registrovanými v jiných členských zemích EU do tuzemska – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH * Poskytování služeb ze třetích zemí – definice místa zdanitelného plnění, daňové doklady, případy vzniku povinnosti přiznat DPH

Cílová skupina

Zahraniční obchod
Poznámka k ceně

2 400 Kč (s DPH 2 904 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení

Hodnocení
Organizátor