Detail kurzu

Chůva pro děti v dětské skupině – rozdílová profesní zkouška Olomouc

KUSTOD s.r.o.

Popis kurzu

Pro uchazeče o zaměstnání chůvy v dětské skupině, kteří mají zkušenosti v práci s dětmi a již mají kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a budou tak absolvovat zkoušku pouze z vybraných (doplňujících) odborných kompetencí.

Obsah kurzu

Obsah zkoušky:

Oba kvalifikační a hodnoticí standardy se částečně obsahově překrývají, uchazeči o složení zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti v dětské skupině, který předloží osvědčení o absolvování zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, je možné za splnění určitých podmínek uznat shodné části, tzn. konkrétní odborné způsobilosti/kompetence, bez ohledu na to, u které autorizované osoby byla dříve vykonána zkouška, nyní prokazovaná osvědčením.

Tyto profesní kompetence bude potřeba u zkoušky prokázat:

 • Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku;
 • Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk;
 • Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně;
 • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku;
 • Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině;
 • Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Uznány budou tyto kompetence:

 • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám;
 • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska;
 • Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí;
 • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte;
 • Vedení dítěte k hygienickým návykům;
 • Poskytování první pomoci dítěti/dětem;
 • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů.

Délka zkoušky pro jednoho účastníka:    2  hodiny


Harmonogram:

 • zahájení zkoušky a administrativa, školení BOZP – 30 minut
 • písemná část formou testu – 60 minut
 • praktická a ústní část dle harmonogramu – 60 minut

Před zkouškou doporučujeme samostudium ze studijních materiálů, které poskytujeme zdarma v tištěné nebo elektronické podobě při přihlášení.


Cílová skupina

Vstupní podmínky:

 • bez logopedické vady
 • minimálně 18 let věku
 • ukončené základní vzdělání
 • osvědčení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Certifikát Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností.

Kontaktní osoba

Simona Holubová
+420728160276
holubova@kustod.cz

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat