Detail kurzu

Popis kurzu

Jste živnostník a chcete si vést sám svoje účetnictví? Nebo chcete získat přehled o tom jak jednoduché účetnictví funguje? Naučíme Vás to. Tento kurz je určený zájemcům o získání komplexních znalostí potřebných pro samostatné vedení daňové evidence (dříve jednoduchého účetnictví). Účastníci kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

  1. Předmět, cíl, forma a obsah daňové evidence: Kdo vede daňovou evidenci. Druhy živností a postup při vyřízení živnostenského listu. 

  2. Evidence příjmů a výdajů: Peněnžní deník. Rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové. Zápis do peněžního deníku včetně praktických příkladů.

  3. Evidence pohledávek a závazků: Zápis faktur do knihy pohledávek a závazků. Úhrada faktur v peněžním deníku.

  4. Evidence dlouhodobého majetku:  Co patří do dlouhodobého majetku a jak se eviduje. Výpočet daňových odpisů a zobrazení při vyplňování daňového přiznání.

  5. Mzdová evidence: Výpočet mezd a jejich evidence v peněžním deníku

  6. Evidence DPH: Evidence DPH v peněžním deníku a výpočet výše daňové povinnosti

  7. Úpravy před uzavřením deníku příjmů a výdajů: Kontrola peněžního deníku a jeho uzavření. Výpočet zisku/ztráty

  8. Závěrečný opakovací příklad (zadání s reálnými účetními doklady)

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit vést účetnictví podnikatelům, kteří podnikají na živnostenský list.


Certifikát Absolvent kurz obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Kontaktní osoba

Kateřina Porubanová
607967163
katerina.porubanova@gmail.com

Hodnocení
Organizátor