Detail kurzu

Základy znakového jazyka (rekvalifikace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Kurz je akreditovaný MŠMT ČR a umožňuje absolventům získat kvalifikaci v daném oboru s celostátní platností. Naučíte se základní princip znakového jazyka (znakované češtiny) a také si osvojíte slovní zásobu potřebnou pro běžnou komunikaci. V kurzu je dáván důraz především na důkladné procvičování znakového jazyka. Dozvíte se však také základní informace o životě neslyšících v naší společnosti, o práci tlumočníka  a mnoho dalšího.

 

Kurz se skládá ze 3 modulů, které na sebe navazují (I. modul - začátečníci, II. modul - mírně pokročilí, III. modul - pokročilí). Abyste se mohli připravovat na jednotlivé lekce, bude kurz probíhat 1x týdně.

Obsah kurzu

I. MODUL (60 hod.): Základy českého znakového jazyka

 • anatomie sluchového ústrojí
 • zásady komunikace s neslyšícími
 • vzdělávání neslyšících, integrace klientů, sluchové vady
 • obouruční prstová abeceda a její využití
 • tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (bydlení, rodina, časové údaje, potraviny, barvy, nákupy a oblečení, roční období a počasí, škola a studium, cestování, svátky aj.)

 

II. MODUL (60 hod.): Konsekutivní tlumočení

tlumočník netlumočí ihned, ale s určitým zpožděním, např. po větách, spojení vět, tématických celcích nebo až poté, co mluvčí dokončí celou svoji promluvu

 • kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
 • rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady konsekutivního tlumočení
 • etický kodex, chování tlumočníka v praxi
 • volnočasové aktivity sluchově postižených
 • společensko-sociální vztahy
 • totální komunikace
 • základy gramatiky znakového jazyka
 • jednoruční prstová abeceda a její využití
 • tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (život na vesnici a ve městě, lidské vlastnosti, škola a studium, technický svět kolem nás, úřady, návštěva lékaře, kultura aj.)

 

III. MODUL (60 hod.): Simultánní tlumočení

tlumočení sdělení se děje téměř okamžitě s malou časovou prodlevou po originální promluvě

 • kochlerární implantát pro a proti
 • rozšíření terminologie ve sluchovém postižení a zásady simultánního tlumočení
 • obměny pohybu
 • integrace do společnosti
 • odezírání, nejistá komunikace
 • neverbální signály a mimika
 • konfrontace s neslyšícím
 • tvorba slovní zásoby a cvičení znakového jazyka v různých situacích (sociální potřeby, cestování - rozšíření, úřady - rozšíření, míry a váhy, služby, služby v cestovním ruchu, povolání  a profese, ustálené obraty, tlumočení konferencí, besed, školení aj.)


Kvalifikační a vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost

Rozsah kurzu: celkem 180 hodin + zkouška

Výstupní doklad: celostátně platné osvědčení s názvem: "Základy znakového jazyka"

Akreditace MŠMT ČR: MSMT-22556/2021-2

Cílová skupina

Doporučujeme absolvovat kurz úředníkům, pedagogům, asistentům pedagoga, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, zdravotníkům a všem, kteří se mohou s neslyšícími setkat v běžném životě. 
Certifikát Celostátně platné osvědčení s názvem: "Základy znakového jazyka" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
Organizátor