Detail kurzu

Realitní zprostředkovatel – rekvalifikační kurz Česká Lípa

KUSTOD s.r.o.

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz zakončen profesní zkouškou podle NSK. Odborná příprava osob, kteří chtějí nebo již pracují jako realitní makléři. Tato kvalifikace je pro výkon povolání vyžadována novelou Zákona o realitním zprostředkování.

Obsah kurzu

Rozsah kurzu: 100 hodin

Harmonogram:

70 hodin teorie – výuka – podrobněji u kontaktní osoby

30 hodin praxe – v realitních kancelářích

Obsah kurzu:

Orientace v právní úpravě, týkající se činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Posuzování stavu nemovité věci pro účely zajištění činností zprostředkovatele v oblasti realit.

Využívání marketingových nástrojů v činnostech realitního zprostředkovatele.

Vykonávání činností realitního zprostředkovatele.

Aplikace etického kodexu CEPI při činnostech realitního zprostředkovatele.

Odhad tržní hodnoty, stanovování nabídkové ceny a řešení finančního zajištění realitního obchodu.

Cílová skupina

Pro uchazeče, kteří chtějí nebo krátce pracují jako realitní makléři a potřebují si doplnit odbornou kvalifikaci, která je nově pro výkon povolání vyžadována novelou Zákona o realitním zprostředkování.

Vstupní podmínky: minimálně 18 let věku

Certifikát Osvědčení o profesní kvalifikaci s celostátní a doživotní platností. Potvrzení o účasti na akreditovaném vzdělávacím programu. Poznámka k ceně

Kurz lze za určitých podmínek proplatit Úřadem práce.

Kontaktní osoba

Drahomíra Křížková
722 167 665
krizkova@kustod.cz

Hodnocení
Organizátor