Detail kurzu

Výživový poradce (zkouška z profesní kvalifikace)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Zajímáte se o zdravý životní styl, dietologii či oblasti zdravé výživy? Věnovali jste se oblasti výživy včetně poradenství již mnohokrát a máte v této oblasti bohaté zkušenosti? Chcete své dovednosti zúročit při práci výživového poradce, ale nemáte potřebné osvědčení o Vašem vzdělání v tomto oboru?

Vykonejte jednu zkoušku a získáte celostátně platný certifikát, na jehož základě můžete také zažádat o živnostenský list a podnikat! Pomáhat lidem v tomto směru je pro mnohé radost, tak proč nemít práci, která Vás bude bavit?

Přihlašování je možné nejpozději 5 dní před konáním zkoušky.

Máte zájem o zkoušku? Potřebujete získat profesní kvalifikaci co nejdříve? Níže jsou vypsány konkrétní termíny plánovaných zkoušek. Jestliže vám nevyhovují nebo v daném měsíci žádné termíny nejsou vypsány, vyplňte přihlášku na libovolný měsíc. Do poznámky uveďte vši představu o termínu. My vám poté sjednáme se zkušební komisí individuální termín dle vašich potřeb.


Obsah kurzu

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. 

 Zkouška se skládá: 

  • písemná část (testová) 
  • ústní část, praktické předvedení
  • řešení modelové situace 

Písemná část: Pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření) existuje min. 3 otázky. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Tzn. nestačí se naučit jen některá kritéria (témata) a některá vynechat, u všech musí být správně min. 50 % otázek. Středisko vzdělávání s.r.o. disponuje širokou škálou testových vzorů, každý uchazeč zpracovává jedinečný test. 

Ústní část: Zkušební komise ověřuje ústně kompetence určené k ústnímu ověření dle kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.  

V rámci praktické části jsou využívány:

  • DietSystem
  • přístroj TANITA (vč. programu GMON) nebo přístroj InBody

Praktické předvedení: Pro kritéria, která se ověřují praktickým předvedením na figurantovi, má autorizovaná osoba připraveny nejméně dva figuranty různého pohlaví.

Pro ústní prověření a pro praktická předvedení, u kterých není uveden figurant, použije autorizovaná osoba modelové příklady, které detailně popisují stav klienta tak, aby na jejich základě měl uchazeč možnost provést analýzu stávajícího stavu klienta, zpracovat pro něj individuální stravovací plán a vypracovat mu individuální doporučení.

Modelové situace: Uchazeč si losuje min. 1 modelovou situaci, kterou předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky. 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí.

Cílová skupina

účastníci rekvalifikačního kurzu „Výživový poradce“ nebo studenti samostudia tohoto rekvalifikační­ho kurzu
Certifikát Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Výživový poradce/výživová poradkyně" Poznámka k ceně

Přihlašování je možné nejpozději 5 dní před konáním zkoušky.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat